Strona internetowa "Volaticum" jest odpowiednia dla historyków, techników, naukowców i studentów, którzy chcą się zapoznać z niemiecką, europejską i amerykańską historią lotnictwa.

Na tej stronie internetowej można znaleźć magazyny i artykuły o lotnictwie od 1897 do 1945 roku. Znajdziesz tu teksty o lotach z napędem, szybownictwie, lotach modelarskich, balonach, sterowcach, zawodach lotniczych, nagraniach, a także instrukcje budowy modeli samolotów.

Archiwa lotnicze zostały zdigitalizowane i przekształcone na strony internetowe za pomocą elektronicznego rozpoznawania tekstu. Istnieje ponad 250.000 pojedynczych stron z ilustracjami i rysunkami technicznymi.

Większość stron została przekonwertowana z czasopism niemieckich. Możesz jednak łatwo przenieść teksty do swojego języka za pomocą programu do tłumaczenia online ("Google Translator" lub "Bing Translator" lub "DeepL-Translator").

Na stronie głównej (strona główna) znajdziesz wszystkie informacje, w tym magazyn "Illustrierte Aeronautische Mitteilungen" (1897-1908), magazyn "Zeitschrift Flugsport" (1909-1944), magazyn "American Magazine of Aeronautics" (1907-1915) oraz "Internationale Flughandbuch" z przeglądem lotnisk i lotnisk.

Zalecane są lata 1914-1918 (I wojna światowa) i 1939-1944 (II wojna światowa) z czasopisma "Flugsport". Znajdziesz tu raporty żołnierzy oraz artykuły techniczne o niemieckich siłach powietrznych i samolotach alianckich sił zbrojnych.

Spis treści

 » www.volaticum.com